بازدید دکتر بیجندی از طرح “توانمندسازی اقتصادی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی” در خوزستان   |   بازدید رییس جمهور از غرفه ستفا در نمایشگاه توانمندی و دستاوردهای زنان کشور   |   موفقیت استان گلستان در اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوار   |    هویت سازی؛ رمز موفقیت کسب و کارهای خانگی    |   انتخاب طرح ملی مشاغل خانگی به‌عنوان یکی از ۵ طرح منتخب دومین جشنواره‌ی ملی «حاتم»   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۳