كارآفرینان در آینده زندگی می کنند/ساختار مشاغل در حال تغییر است   |   کشور برای رسیدن به پیشرفت باید دانش بنیان اداره شود   |   تمركز جهاددانشگاهی یزد روی تجاری‌سازی با تكیه بر دانش بومی سرامیك‌های صنعتی است   |   آینده ایران در گرو توسعه فناوری‌های هوشمند است   |   دومین رویداد استارتاپی مد و فناروی   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۶/۹/۲