ثبت نام ۳۶۰۰ کرمانشاهی در طرح الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی   |   فعالیت جهاددانشگاهی در اجرای طرح نوین توسعه مشاغل خانگی تحسین‌برانگیز است   |   مشاغل خانگی فرصتی برای کمک به معیشت خانواده است   |   اقدامات جهاددانشگاهی کردستان در اجرای طرح توسعه مشاغل خانگی قابل تقدیر است   |   ضرورت اتصال هنرمندان و صنعتگران صنایع دستی به بازار فروش محصولات   |   
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
آرشیو مطالب
ساعت : تاریخ : ۱۳۹۷/۶/۳۱